Αύξηση στους Μισθούς

Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο σημείωσαν αύξηση 7% κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2008 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, με τις γυναίκες να σημειώνουν αύξηση 8,8% και οι άντρες 5,9%. Ο κύριος λόγος της αύξησης οφείλετε στην Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανήλθε σε 2,56% και 2,28% τον Ιανουάριο και Ιούλιο του 2008 αντίστοιχα. Μιλώντας με αριθμούς, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, ανήλθαν στα 2,098 ευρώ, 1,868 ευρώ στις γυναίκες και 2,281 ευρώ στους άνδρες. Συγκρίνοντας επίσης το τρίτο τρίμηνο του 2008 με το τέταρτο τρίμηνο, σημειώθηκε αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 1,9%, 3,2% στις γυναίκες και 1% στους άντρες, η οποία οφείλεται κυρίως στην καταβολή του 13ου μισθού ή φιλοδωρήματος, στην πλειονότητα των υπαλλήλων, το Δεκέμβριο. Όσων αφορά το ποσοστό της ανεργία κατέγραψε μείωση αφού ανήλθε στο 3,7%, σε σύγκριση με 3,9% που ήταν το 2007.
 

Tags: No tags

Comments are closed.