Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής

Η Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τον Ετήσιο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής / Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τον οποίο διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος είναι γραπτός και θα διεξαχθεί το Σάββατο, 11 Απριλίου, 2009, στις 10:00 π.μ. στο GC School of Careers, Λευκωσία και στο Λανίτειο Α’, στη Λεμεσό.

Για πρώτη φορά, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει διάφορα προβλήματα για τους μαθητές του γυμνασίου και διαφορετικά προβλήματα για τους μαθητές του λυκείου. Θα υπάρχουν επίσης δύο διαφορετικές ανακοινώσεις, μία για τους μαθητές των γυμνάσιων και μία για τους μαθητές των λυκείων.

Οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν μια online φόρμα εγγραφής για συμμετοχή στον Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής / Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η προθεσμία για την εγγραφή είναι η Τετάρτη, 8 Απριλίου, μέχρι τις 03:00 μ.μ.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
 

Tags: No tags

Comments are closed.