Υποτροφίες για Μετεκπαίδευση Κυπρίων Εκπαιδευτικών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από προσοντούχους εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, για πέντε θέσεις που πιθανών να παραχωρηθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2009 / 2010. Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Δασκάλου ή Νηπιαγωγού, να κατέχουν μόνιμη οργανωτική θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, να έχουν τουλάχιστο πέντε χρόνια υπηρεσία σε δημόσια σχολεία κατά τη 01/09/2009 και να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 48 ετών. Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Έντυπο αρ. 13 το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.