Δεύτεροι και στις Σπουδές στο Εξωτερικό

Τα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έρευνα εξέτασε τον τρόπο που οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Οι Κύπριοι καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση με 58% μετά τους φοιτητές από το Λουξεμβούργο όσων αφορά την επιλογή σπουδών στο εξωτερικό, την στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 33%. Αναφορικά με το ποσοστό των φοιτητών μας που δήλωσαν ότι ποτέ δεν σχεδίαζε να σπουδάσει στο εξωτερικό, αυτό ανήλθε στο 18% έναντι 41% του μέσου όρου της ΕΕ. 7% (έναντι 11% στην ΕΕ) των φοιτητών μας δήλωσαν ότι οι σπουδές αφορούν μόνο τους πολύ καλούς μαθητές και 90% (έναντι 88% στην ΕΕ) θεωρεί ότι πρέπει να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση όλοι όσοι έχουν τα προσόντα.

Ανάμεσα στις επιδιώξεις των κυπρίων φοιτητών είναι και η μεγαλύτερη πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση θεωρώντας ότι είναι επιβεβλημένη η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και την δια βίου μάθηση. Άλλωστε αυτό αποτελεί στόχο της ΕΕ γιατί θα πετύχει την μείωση της ανεργίας των νέων. Τα πανεπιστήμια πρέπει να παρέχουν προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού που να τους βοηθά να κάνουν σωστές επιλογές, δήλωσε το 85%. Επίσης το 90% θεωρεί ότι τα προγράμματα σπουδών πρέπει να εμπλουτισθούν με γενικές γνώσεις όπως επικοινωνιακά εργαλεία, ομαδική εργασία κ.ά.

Στη ερώτηση ποια θεωρούν τα πολύ μεγάλα εμπόδια για εκπαίδευση στο εξωτερικό, το 30% των φοιτητών μας δήλωσε την έλλειψη χρημάτων, και το 28% θεωρεί την γλώσσα. Τέλος να αναφέρουμε ότι το 69% (έναντι 50% στην ΕΕ) των κυπρίων φοιτητών επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές με μεταπτυχιακό και μόνο το 22% δήλωσε ότι θα σταματήσουν με στόχο να βρουν δουλεία (έναντι 42% στην ΕΕ). 
 

Tags: No tags

Comments are closed.