Κοινωνικοί Λειτουργοί στα Σχολεία

Ένα από τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας για αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών, ήταν και ο θεσμός του λειτουργού ευημερίας σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Το μέτρο για να εφαρμοστεί χρειάστηκε και η συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας γιατί το Γραφείο Ευημερίας που εμπίπτει στο εν λόγω Υπουργείο θα διαθέσει τους κοινωνικούς λειτουργούς. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση σε έντεκα σχολεία, εννιά Γυμνάσια και δυο Τεχνικές Σχολές, γιατί αυτός είναι αριθμός των κοινωνικών λειτουργών που μπορεί να διαθέσει το Γραφείο Ευημερίας. Οι λειτουργοί θα επισκέπτονται τα σχολεία μία μέρα της εβδομάδας με στόχο να δημιουργήσουν μία μορφή επικοινωνίας με τους γονείς των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, και θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους καθώς και τους σύμβουλους καθηγητές. Το σχέδιο αφού εφαρμοστεί, θα αξιολογηθεί με σκοπό να βελτιωθεί και επεκταθεί σε περισσότερα σχολεία.
 

Tags: No tags

Comments are closed.