Εγκαινιάζεται το Διαδικτυακό Σχολείο

Ξεκινά σήμερα τη λειτουργία του το ΔΙΑ.Σ  (Διαδικτυακό Σχολείο) μετά από αρκετές παρατάσεις. Το μηχανογραφημένο αυτό σύστημα θα λειτουργήσει αρχικά σε πιλοτική βάση και θα διαχειρίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διαδικασίες και διοίκηση. Το σύστημα θα λειτουργήσει και σαν μέσω επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών. Ο κάθε μαθητής θα έχει δικό του προσωπικό κωδικό που θα τον χρησιμοποιεί για να εισέλθει στο σύστημα από το οποίο θα χειρίζεται το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, θα επικοινωνεί με εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα έχει πρόσβαση στην ύλη των μαθημάτων του. Το ΔΙΑ.Σ  θα δώσει και την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να ετοιμάσουν τα μαθήματα τους ψηφιακά, να τα αποστέλλουν στους μαθητές με τους οποίους θα μπορούν να επικοινωνούν όπως επίσης και τους γονείς. Επίσης οι γονείς θα έχουν συνεχή ενημέρωση για την δράση και επίδοση των παιδιών τους στο σχολείο. Η πιλοτική βάση του συστήματος θα εφαρμοστεί σε επτά σχολεία, εκ των οποίων τέσσερα Λύκεια και τρεις Τεχνικές Σχολές.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.