Και Επίσημα έχει Μειωθεί η Ανεργία

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2009, έφτασε τα 16.106 πρόσωπα σε σχέση με 16.806 πρόσωπα το Μάρτιο 2009 σημειώνοντας μείωση 700 προσώπων. Η μείωση σημειώθηκε κυρίως στον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008 σημειώθηκε αύξηση 5.644 προσώπων που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (αύξηση 1.675 ανέργων), του εμπορίου (αύξηση 924 ανέργων), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 861 ανέργων), της διαχείρησης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση 626 ανέργων), της μεταποίησης (αύξηση 487 ανέργων), των μεταφορών (αύξηση 220 ανέργων) καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 704 ανέργων.
 

Tags: No tags

Comments are closed.