Διαγωνισμός Τέχνης «Joy of Europe»

Οι τοπικές αρχές του Βελιγραδίου τον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό Τέχνης με Θέμα «Το Λεξικό της Φιλίας» και αποτελείται από τις λέξεις Ευρώπη, Φιλία, Ελευθερία, Παιδί, Πατέρας, Μητέρα, Χαρά, Ειρήνη, Βιβλίο, Αγάπη, Ψωμί, Παιχνίδι, Πουλιά και Τραγούδι. Οι λέξεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή έμπνευσης με την ευρεία έννοια τους. Ο Διαγωνισμός χωρίζετε σε τρεις κατηγορίες:

 • Ομάδα 1η :   6 – 10 ετών
 • Ομάδα 2η : 11 – 14 ετών
 • Ομάδα 3η : 15 – 18 ετών

Η επιλογή των έργων είναι ελεύθερη εκτός από τη γλυπτική, κεραμική και τεχνική του ψηφιδωτού. Τα έργα μπορούν να γίνουν σε χαρτί ή χαρτόνι μεγέθους όχι μικρότερο από 25 Χ 25 cm και όχι μεγαλύτερο από 50 Χ 70 cm. Επίσης τα έργα δεν πρέπει να φέρουν πλαίσιο ή να είναι κολλημένα σε χαρτονάκι. Στο πίσω μέρος του έργου να γραφτούν στην αγγλική γλώσσα με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα στοιχεία:

 • NAME & SURNAME
 • SEX
 • NATIONALITY
 • DATE OF BIRTH
 • FULL POSTAL ADDRESS & PHONE NUMBER
 • DATE OF WORK REALIZATION
 • NAME OF THE INSTITUTION
 • NAME OF THE PROFESSOR
 • ADDRESS OF THE INSTITUTIONS & PHONE NUMBER

Ο κάθε μαθητής δικαιούται να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο το οποίο πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουλίου στην πιο κάτω διεύθυνση:

Decji kulturi centar Beograd
(Crtezi za Medunarodni Konkurs)
Takovska 8
11000 Beograd
Serbia and Mondenegro

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.dkcb.org.yu, στο e-mail: simon@dkcb.org.yu, ή στο τηλ. +381113232043, ή fax +381113242314.
 

Tags: No tags

Comments are closed.