Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ημερολογιακό έτος 2009 (1/1/2009 – 31/12/2009), στους ακόλουθους κλάδους:

  • Τέσσερεις (4) υποτροφίες στις «Επιστήμες Οικονομικών/Επιστήμες Διοίκησης»
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Θετικές Επιστήμες»
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Επιστήμες Υγείας»
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας»
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Επιστήμες Πληροφορικής»
  • Τρεις (3) υποτροφίες στις «Ανθρωπιστικές Σπουδές / Φιλολογικές και Ιστοριογραφικές Επιστήμες»
  • Μια (1) υποτροφία σε «Κλάδους Δικαίου»
  • Μια (1) υποτροφία στις «Καλές Τέχνες»
  • Μια (1) υποτροφία στις «Κοινωνικές / Πολιτικές Επιστήμες»

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Πέμπτη, 31η Δεκεμβρίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση του Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.