Συμπληρωματικά Μαθήματα για Αναγνώριση Πτυχίου

Μετά από παράκληση φοιτήτριας η οποία μας είχε ζητήσει βοήθεια για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου της, φροντίσαμε να βρούμε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για το εν λόγο θέμα και σας τις παρουσιάζουμε. Το θέμα αυτό πέρασε από αρκετές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και ολοκληρώνετε με την παρακολούθηση μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. Βρείτε όλη τη διαδικασία στην σελίδα αυτή.
 

Tags: No tags

Comments are closed.