Υποτροφίες για απόφοιτους Λυκείου Παλουριώτισσας

Το ίδρυμα Υποτροφίας «Παναγίας Ευαγγελίστριας» προκηρύσσει υποτροφία για απόφοιτους του Λυκείου Παλουριώτισσας. Δικαιούχοι είναι μόνο οι  απόφοιτοι του Λυκείου Παλουριώτισσας που έχουν εξασφαλίσει εγγραφή και φοιτούν ως πρωτοετείς σε Τριτοβάθμια Σχολή ή Ίδρυμα στην Ελλάδα και Κύπρο για τη χρονιά 2009 – 2010. Οι άρρενες να έχουν συμπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν τύχει απαλλαγής.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι δεν έχουν τύχει άλλης υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας, από άλλη πηγή, πέραν της κρατικής χορηγίας.

Έντυπα ενημέρωσης και αίτηση, παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Λυκείου Παλουριώτισσας. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον πρόεδρο της επιτροπής Ιδρύματος Υποτροφιών «Παναγίας Ευαγγελίστριας» του Λυκείου Παλουριώτισσας, οδός Χρ. Χριστοφίδη, Τ. κιβ. 29076 Λευκωσία 1621.
 

Tags: No tags

Comments are closed.