Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων

H Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 τρεις Κυπρίους για φοίτηση στο πρώτο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι μεταξύ 15 και 22 ετών και πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου σχετική αίτηση. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύετε από:

  • Ενδεικτικό φοίτησης τουλάχιστο μέχρι την τρίτη τάξη Γυμνασίου και άλλα πιστοποιητικά σπουδών.
  • Πιστοποιητικό γέννησης.
  • Πιστοποιητικό από τον κοινοτάρχη, στο οποίο να φαίνεται το κύριο επάγγελμα των γονέων.
  • Πιστοποιητικό ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.
  • Πιστοποιητικό ιατρού ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2009 στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα τηλέφωνα 22800626, 22800763.
 

Tags: No tags

Comments are closed.