Υποτροφίες Πρωτευσάντων Παγκύπριων Εξετάσεων 2009

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για φοίτηση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Επίσης οι υποτροφίες είναι και για προπτυχιακές σπουδές στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της Ελλάδας και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι, οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα παραχωρούνται σε όσους εγγράφονται και φοιτούν στα συγκεκριμένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τους, στα οποία εξασφάλισαν θέση ως Πρωτεύσαντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2009. Επιπλέον προσφέρονται υποτροφίες για Μουσικές προπτυχιακές Σπουδές στη μνήμη του Μάριου Τόκα .

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή / και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση. Τα βασικά κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι αιτητές, είναι τα ακόλουθα:

  • η ακαδημαϊκή επίδοση,
  • η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του αιτητή, και
  • επιπρόσθετα κριτήρια.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
 

Tags: No tags

Comments are closed.