Υποτροφίες σε Συναφή Κλάδους Ακτινογραφίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση 15 υποτροφιών για προπτυχιακές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος (bachelor) ή άλλου ισότιμου τίτλου στο εξωτερικό, στους κλάδους «Ακτινοθεραπευτικής – Ακτινογραφίας» (Therapeutic Radiography) ή «Ακτινοθεραπείας / Ογκολογίας» (Radiotherapy / Oncology) ή Ραδιολογίας / Ακτινολογίας (Radiology) για το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010.

Αιτήσεις μπορούν να γίνουν  από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας που κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας:

  • Να είναι απόφοιτοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Λυκείων της Κύπρου με βάση τον γενικό βαθμός τους,
  • Να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 30 χρόνων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009,
  • Να αρχίζουν τις προπτυχιακές τους σπουδές για απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος (Bachelor) στους πιο πάνω κλάδους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
 

Tags: No tags

Comments are closed.