Παραπλανητικές Διαφημίσεις

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κάνει λόγω για αρκετές Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κύπρο και παρέχουν παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορίες για τους προσφερόμενους τίτλους σπουδών. Όπως αναφέρεται μερικές Ιδιωτικές Σχολές διαφημίζουν την προσφορά προγραμμάτων σπουδών ξένων πανεπιστημίων ή προγραμμάτων σπουδών, που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Υπουργείο καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να απαιτεί πειστικές αποδείξεις από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού ότι τα προγράμματά τους είναι αναγνωρισμένα με τον τρόπο που προσφέρονται, γιατί διαφορετικά δεν θα αναγνωρίζονται.

Πληροφορίες σχετικά με τα Εγκεκριμένα Προγράμματα Πανεπιστημιακών Σπουδών των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) ενώ πληροφορίες για τα προγράμματα των κολεγίων που είναι αξιολογημένα-πιστοποιημένα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ). Τονίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας και θα προβεί σε νομικές αγωγές εκεί όπου αυτό δικαιολογείται.
 

Tags: No tags

Comments are closed.