Υπερδιπλάσια η Ανεργία του Ιουλίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2009, ανερχόταν στα 17.989 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2009 σημείωσε μικρή μείωση 0,7% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα που έφτασε τα 17.612 πρόσωπα. Παρά την έντονη ανοδική πορεία που ακολούθησε η τάση της εγγεγραμμένης ανεργίας την περίοδο Δεκεμβρίου 2008 – Απριλίου 2009, εντούτοις δείχνει μια σταθεροποίηση τους τελευταίους τρείς μήνες.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τον Ιούλιο του 2008 παρατηρούμε μια αύξηση 6.106 προσώπων ή 51,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών που αυξήθηκε κατά 1,845 άτομα, του εμπορίου (αύξηση 1.096), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση 669), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 548), της μεταποίησης (αύξηση 490) καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 554 ανέργων.
 

Tags: No tags

Comments are closed.