Θέσεις Ελλαδιτών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αν έχουν εξασφαλίσει θέση εδώ.

Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής νεοεισερχομένων φοιτητών και να το αποστείλουν με συστημένο ταχυδρομείο μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, 1 φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στη
διεύθυνση: Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τ.Θ. 20537 Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο θα πρέπει να φθάσει στα γραφεία της Υπηρεσίας μέχρι την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009, το αργότερο.
 

Tags: No tags

Comments are closed.