Για μια Θέση στο Δημόσιο Τομέα

Όλο και περισσότεροι προσπαθούν να πάρουν μία θέση στο δημόσιο τομέα. Στις επικείμενες κυβερνητικές εξετάσεις ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 8708, αριθμός ρεκόρ συγκρινόμενος με τα προηγούμενα χρόνια. Βασική αιτία είναι η παρούσα οικονομική κρίση, η οποία προκάλεσε αύξηση της ανεργίας ειδικά στο ιδιωτικό τομέα αλλά και στις περικοπές των εργατικών δικαιωμάτων. Το θέμα φέρνει στην δημοσιότητα η εφημερίδα Φιλελεύθερος σε σημερινό της δημοσίευμα.

Οι εν λόγω εξετάσεις αφορούν θέσεις Α7 και Α8, οι οποίες οι μεν πρώτες μπορούν να διεκδικηθούν από άτομα με μόνο απολυτήριο λυκείου και οι δεύτερες με πτυχίο πανεπιστημίου. Εντούτοις αρκετοί πτυχιούχοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρων και για τις θέσεις της κλίμακας Α7. Μιλώντας με αριθμούς, στο σύνολο 8708 αιτήσεις, οι 4525 αφορούν την κλίμακα Α8 και 4183 αφορούν την κλίμακα Α7. Συγκρίνοντας τον αριθμό των αιτήσεων με αυτών του προηγούμενο χρόνο διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει μία αύξηση της τάξεως του 42%, αφού οι αιτήσεις το 2008 έφτασαν τις 6118 και το 2007 τις 6270.    

Οι κυβερνητικές εξετάσεις για τις θέσεις της κλίμακας Α7 θα διοργανωθούν στις 26 Σεπτεμβρίου, και για τις θέσεις της κλίμακας Α8 στις 31 Οκτωβρίου σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Κύπρο. Να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων έχουν ισχύ μόνο για ένα χρόνο, και όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση το 2011 θα πρέπει να παρακαθήσουν εκ νέου σε κυβερνητική εξέταση.
 

Tags: No tags

Comments are closed.