Δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών

Η Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου έχει προσθέσει στο ταμείο της συνολικά 28 υποτροφίες και 45.000 ευρώ που στόχο έχει την ενίσχυση των σπουδών για παιδιά που προέρχονται από άπορες, εγκλωβισμένες και εκτοπισμένες οικογένειες. Χθες ανακοινώθηκε από την επίτιμη πρόεδρο της Επιτροπής, κα Έλσης Χριστόφια, η δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών που στόχο θα έχει την προτροπή επιχειρήσεων και οργανισμών να προσφέρουν στο εν λόγω ταμείο προς ενίσχυση των παιδιών άπορων οικογενειών.  

Όπως ανέφερε η κυρία Χριστόφια τα βασικά κριτήρια προσφοράς υποτροφίας σε κάποιο παιδί είναι αφενός η θέληση του για σπουδές και αφετέρου το παιδί να είναι ενταγμένο στο σχέδιο της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών. Οι γονείς μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχέδιο κάνοντας αίτηση στην Επιτροπή και αν τα παιδιά προέρχονται από άπορες, εγκλωβισμένες και εκτοπισμένες οικογένειες, αν τα εισοδήματά τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.126 ευρώ ετησίως και αν τα παιδιά έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.