Παράταση Έχει Δώσει το ΚΥΣΑΤΣ

Αρχικά το ΚΥΣΑΤΣ ανακοίνωσε ότι θα δέχεται αιτήσεις για διπλή αναγνώριση συνδυασμένων προγραμμάτων σπουδών, μέχρι την 31η Αυγούστου 2009. Αυτό όμως έχει διαφοροποιηθεί κατά την χθεσινή και προχθεσινή συνεδρία του Συμβούλιο, και έχει αποφασιστεί όπως δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.

Με αυτή του την απόφαση το ΚΥΣΑΤΣ θα δέχεται αιτήσεις για διπλή αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας συνδυασμένων προγραμμάτων, με βάση κριτήρια που ίσχυαν από προηγουμένως. Νοείτε ότι το ΚΥΣΑΤΣ θα δέχεται αιτήσεις και μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία, αλλά οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποίηση ότι ο τίτλος σπουδών τους αναγνωρίζεται ως τίτλος μεταπτυχιακού μάστερ, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το αντίστοιχο σώμα αναγνώρισης της χώρας όπου λειτουργεί το πανεπιστήμιο στο οποίο έχουν φοιτήσει.
 

Tags: No tags

Comments are closed.