Συμπληρωματικά Μαθήματα για Αναγνώριση Πτυχίου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΥΣΦΜ) ανακοινώνει ότι δέχεται περιορισμένο αριθμό αιτήσεων για τη συμπλήρωση μαθημάτων τα οποία οδηγούν στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και από το Ε.Τ.Ε.Κ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου).

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί  για το Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010 (Ιανουάριο 2010) θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση στην ΥΣΦΜ από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αντίγραφα αιτήσεων, κανόνων εισαγωγής και κανόνων διδάκτρων εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.