Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2010. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009.

1. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Γαλλικές Σπουδές του Τμήματος  που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 15 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ
 •  5 θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα

Πληροφορίες από τον συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος, Επίκουρο Καθηγητή Απόστολο Λαμπρόπουλο: Τηλ. 22894376, Ηλεκτρ.  Διεύθυνση: aplampro@ucy.ac.cy  και από τη Γραμματεία του Τμήματος  Τηλ.: 22894370, Φαξ: 22894387

2. ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δεκαέξι (16) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μοριακή Βιολογία του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή  Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία

8 θέσεις για Μάστερ στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Μοριακή – κυτταρική βιολογία των πρωτεϊνών – κινητήρων
 • Μοριακή Νευρολογία
 • Μοριακή Ιολογία των ιών HIV, HCV  και influenza 
 • Βιοτεχνολογία Νουκλεϊκών Οξέων
 • Βιολογία Καρκίνου
 • Αναπτυξιακή Βιολογία / Νανοβιοτεχνολογία
 • Βιολογία καρκινοϊών
 • Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική

3 θέσεις για Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Μοριακή – κυτταρική βιολογία των πρωτεϊνών –κινητήρων
 • Μοριακή Νευροβιολογία
 • Μοριακή Ιολογία των ιών HIV, HCV  και influenza 
 • Βιοτεχνολογία Νουκλεϊκών Οξέων
 • Βιολογία Καρκίνου
 • Αναπτυξιακή Βιολογία / Νανοβιοτεχνολογία
 • Βιολογία καρκινοϊών
 • Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική
 • Αναπτυξιακή Βιολογία

Για το πρόγραμμα Μάστερ στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία ή Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία, ο κάθε υποψήφιος φοιτητής ενθαρρύνεται να έρχεται σε επαφή με όλα τα μέλη ΔΕΠ με σκοπό την επιλογή εργαστηρίου για εκπόνηση της εργαστηριακής διατριβής του, ώστε συνάμα με την είσοδό του στο πρόγραμμα να γνωρίζει με ποιο μέλος ΔΕΠ θα εκπονήσει τη διατριβή του.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.:  22 892880 ή 22 892894, Φαξ: 22 892881,  Email: sofokleous.athina@ucy.ac.cy ή annac@ucy.ac.cy

3. ΤΜΗΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Είκοσι οκτώ (28) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ

 • 10  θέσεις, Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • 10  θέσεις, Μάστερ στα Καθαρά Μαθηματικά

Διδακτορικά Προγράμματα

Διδακτορικό στη Στατιστική

 • 2 θέσεις, Διδακτορικό στη Στατιστική

Διδακτορικό στα Μαθηματικά

 • 2 θέσεις Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • 4 θέσεις Καθαρά Μαθηματικά

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος τηλ.: 22  892600, Φαξ: 22 892601

4. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ POITIERS ΓΑΛΛΙΑΣ

Τέσσερις (4) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 4 θέσεις, Μάστερ στα Μαθηματικά

Οι θέσεις προσφέρονται σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Poitiers Γαλλίας.  Κάθε φοιτητής θα παρακολουθεί μαθήματα στο δικό του Πανεπιστήμιο, αλλά το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης στο άλλο ίδρυμα.  Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη.  Για όσους γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα, υπάρχει η δυνατότητα περισσοτέρων από ένα εξάμηνο φοίτησης στη Γαλλία και αντίστροφα.

Τα πτυχία θα απονέμονται από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια και θα υπογράφονται και από τους δύο Πρυτάνεις.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Τηλ.: 22  892600, Φαξ: 22 892601

5. ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δεκαεπτά (17) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα  Μάστερ

 • Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Επιστήμη της Πληροφορικής, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.
 • Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στο Διαδικτυακό Υπολογισμό.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα Δικτύων Υπολογιστών,
 • Κατανεμημένων Συστημάτων και Διαδικτύου, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες στα θέματα αυτά και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.
 • Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ σε Ευφυή Συστήματα.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπολογιστικών Συστημάτων και Εξόρυξης Γνώσης, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες στα θέματα αυτά και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.
 • Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής.  Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει επαγγελματίες της Πληροφορικής να επεκτείνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία σε θέματα ενδιαφέροντος για την εθνική βιομηχανία Πληροφορικής, όπως Τεχνολογίες Λογισμικού, Διαδικτύου και Ευφυών Συστημάτων.

Διδακτορικό Πρόγραμμα

 • Τρεις (3) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική.  Λεπτομέρειες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.cs.ucy.ac.cy   

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή συναφή κλάδο, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ο οποίος είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος Πανεπιστημιακού τίτλου επιπέδου Πτυχίου.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ.  22 892700,  Φαξ: 22 892701,  E-mail: cs@ucy.ac.cy

6. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Είκοσι τρεις (23) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α)  Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής ως ακολούθως:

 • 4  θέσεις για Μάστερ
 • 7  θέσεις για Διδακτορικό

Οι ερευνητικές περιοχές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 • Θεωρητική και Πειραματική Πυρηνική Φυσική
 • Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • Φωτονική, Lasers και Οπτοηλεκτρονική
 • Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
 • Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική

(β)  Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάστερ σε Αρχές Φυσικής».

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικής που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες εξελίξεις στη Φυσική.  Οι συστατικές επιστολές (2 τουλάχιστον) πρέπει να προέρχονται από άτομα που είναι σε θέση να γνωρίζουν καλά τις σπουδές ή το διδακτικό ή άλλο έργο του υποψηφίου. 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος και το  συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Τηλ.:  22  892820,   Φαξ:  22  892821,  Εmail: toulla@ucy.ac.cy 

7. ΤΜΗΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ

Έντεκα (11) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χημείας του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Τέσσερις (4) θέσεις για Μάστερ

 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Σύνθεση και δραστικότητα Βιομιμητικών Μοντέλων του φωτοσυστήματος ΙΙ
 • Υπερμοριακή Χημεία – Χημεία Φουλερενίων
 • Εφαρμογές Φασματοσκοπικών Μεθόδων στην Χημεία Τροφίμων

Επτά (7) θέσεις για Διδακτορικό  στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Σύνθεση και Μελέτη νέων Μοριακών Μαγνητών
 • Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές ως Υλικά για την Αποθήκευση Υδρογόνου
 • Νέα βιοανόργανα  μοντέλα του φωτοσυστήματος για την δέσμευση ηλιακής ενέργειας και μετατροπή της σε χημική
 • Υπερμοριακή Χημεία – Χημεία Φουλερενίων
 • Φασματοσκοπία Βιολογικών Μορίων
 • Μοριακή Φασματοσκοπία

Πληροφορίες από τη Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Λέκτορα Κωνσταντίνα Καπνίση-Χριστοδούλου, τηλ: 22892774,  Φαξ: 22892801, email: ckapni1@ucy.ac.cy , τον Πρόεδρο του Τμήματος: Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιο Κεραμιδά, τηλ: 22892764, Εmail: akeramid@ucy.ac.cy, και τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τηλ.: 22 892780,  Φαξ: 22892801

8. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τρεις (3) θέσεις  για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ: 

 • 3  θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Δημοτική ή στη Μέση Εκπαίδευση ή να είναι κάτοχοι πτυχίου που τους δίνει το δικαίωμα διορισμού και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους ποιους 2 κύκλους από τους 6 προσφερόμενους επιθυμούν να επιλέξουν (Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση, Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία, Μαθηματική Παιδεία, Εκπαιδευτική, Εξελικτική και Γνωστική Ψυχολογία, Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, Πολιτισμικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης).

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 22892940, 22892941, Φαξ.: 22894488

9. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τρεις (3) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 3 θέσεις για Μάστερ στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 22894561, 22894560, Φαξ: 22894059

10. ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 4  θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.:  22892461,  22892462,  Φαξ:  22892460 και στην ιστοσελίδα www.pba.ucy.ac.cy/finguide.pdf

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Τέσσερις (4) θέσεις  για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική

Οι ερευνητικές περιοχές του προγράμματος είναι στους ακόλουθους τομείς:

 • Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία
 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Αστικός Σχεδιασμός

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο Μάστερ (Μ.Α. ή Μ.Sc. στην Αρχιτεκτονική, ή σε περιοχή της Φιλοσοφικής, των Κοινωνικών Επιστημών, Καλών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολογίας Μηχανικής, Μηχανολογίας Μηχανικής, Πληροφορικής, Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών).

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.  22 892960, Φαξ: 22 660834, Email: Architecture@ucy.ac.cy

12. ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Είκοσι εννέα (29) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering) του Τμήματος ως ακολούθως:

 • Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Επτά (7) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

(β) Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering) του Τμήματος ως ακολούθως:

 • Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών
 • Επτά (7) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Tηλ.  22892271,   22892240,   Φαξ: 22892260,   E-mail:  ece@ucy.ac.cy
www.ece.ucy.ac.cy

13. ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος  ως ακολούθως:

 • 2 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 • 6 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Οι Ερευνητικές Περιοχές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 • Βιοϊατρική Μηχανική και Βιοτεχνολογία
 • Μίκρο- και Νανο- Τεχνολογία
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Προσομοίωση Μηχανικών Συστημάτων και Έλεγχος
 • Σχεδίαση, Κατασκευαστική, Αυτοματισμός και Ρομποτική
 • Θερμορευστομηχανική
 • Υπολογιστική Μηχανική

Το Τμήμα προφέρει μια υποτροφία ύψους 3500 Ευρώ για τον καλύτερο υποψήφιο πλήρους φοίτησης που θα εισαχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (διδακτορικό).  Όσοι ενδιαφέρονται να ληφθούν υπόψη για την υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο Έντυπο Αίτησης , σελίδα 5, Σημείο 12: Άλλες Πληροφορίες.

Επίσης όσοι επιθυμούν να εργαστούν ως Teaching Assistants (Βοηθοί διδασκαλίας) έναντι αμοιβής κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους θα πρέπει να το δηλώσουν στο Έντυπο Αίτησης, σελίδα 5, Σημείο 12: Άλλες Πληροφορίες.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.  22892250, Φαξ: 22892254
Email: psmarkou@ucy.ac.cy και από τη Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τηλ.: 22892288
Email: krasia@ucy.ac.cy

14. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δώδεκα (12) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος, που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:

 • Δύο (2) θέσεις για τα προγράμματα Μάστερ Επιστήμης Πολιτικών Μηχανικών και Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών
 • Τρεις (3) θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών

(β) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως ακολούθως:

 • Τρεις (3) θέσεις για τα προγράμματα Μάστερ Επιστήμης Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Τέσσερις (4) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.  22892249,  Φαξ: 22892295
www.eng.ucy.ac.cy/CEE/CEEHome.htm  

15. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρεις (3) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 3  θέσεις για Διδακτορικό 

Πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: Τηλέφωνο: 22892360, Φαξ: 22894490 και Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Τηλέφωνο: 22892180, Φαξ: 22892181

16. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: 

 • 2  θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιστορία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Κατά την κρίση του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτικής Επιστήμης ή Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης Ευρωπαϊκής γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Οι υποψήφιοι πιθανόν να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ή και σε γραπτή εξέταση, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισδοχής.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ: 22892180, 22674658, Φαξ: 22892181, 22674101
www.ucy.ac.cy/goto/hiarch/en-US/Postgraduate.aspx

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο/στη Συντονιστή/Συντονίστρια Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο αρμόδιο Τμήμα μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009  στην πιο κάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα ………………………………(να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο)
Ταχ. Θυρίδα 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ειδικό έντυπο αίτησης (προμηθευτείτε το εδώ)
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης (Το πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο με την κατάθεση του Εντύπου Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).
 • Αναλυτική βαθμολογία.
 • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 • Τα ονόματα και τις διευθύνσεις Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να σταλούν συστατικές επιστολές απ’ ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Θα γίνονται δεκτές μόνο επιστολές που φέρουν  πρωτότυπη υπογραφή και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο.  Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες  των  Τμημάτων  και  από  την  ιστοσελίδα  της  Υπηρεσίας  Σπουδών  και  Φοιτητικής  Μέριμνας: www.ucy.ac.cy/goto/acafsw/el-GR/PostgraduateOffice.aspx

Δίδακτρα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:  Μάστερ  

 • €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:  Διδακτορικό

 • Διδακτικό Στάδιο:  €427 για κάθε μάθημα
 • Ερευνητικό Στάδιο: €854 ανά εξάμηνο
 • Συγγραφικό Στάδιο: €170 ανά εξάμηνο

Σημείωση: 

Το ερευνητικό στάδιο του Διδακτορικού διαρκεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα.  Επομένως το ελάχιστο συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι €3.416.

Τα ερευνητικά στάδια 1 & 2 διεξάγονται ταυτόχρονα με το διδακτικό στάδιο από το τρίτο εξάμηνο φοίτησης και μετά. Εάν ο φοιτητής δεν έχει πάρει καθόλου απαλλαγή από το διδακτικό μέρος του προγράμματός του, το διδακτικό μέρος πρέπει να αφορά αποκλειστικά τα πρώτα δύο εξάμηνα φοίτησης.  Σε περίπτωση μερικής απαλλαγής από το διδακτικό μέρος του προγράμματος τότε τα Ερευνητικά στάδια μπορούν να ξεκινούν ταυτόχρονα με το διδακτικό από το πρώτο εξάμηνο σπουδών του.  Φοιτητής που έχει πάρει πλήρη απαλλαγή από το διδακτικό φόρτο ξεκινά απευθείας με το ερευνητικό στάδιο.

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.    

Tags: No tags

Comments are closed.