Παράταση για το Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι, μετά από συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) έχει καθοριστεί ενιαία προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο για όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, η οποία είναι η 30η Οκτωβρίου 2009.

Επίσης, σύμφωνα με νέα απόφαση του ΥΠΠ, ενημερώνονται  όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας ως προϋπόθεση υποβολής αιτήσεων όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, αλλά μόνο το κατά κεφαλήν.
 

Tags: No tags

Comments are closed.