Και Φέτος θα Δοθεί Χορηγία για Υπολογιστή

Την περσινή χρονιά όλοι οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου έτυχαν επιχορήγησης 400 ευρώ για αγορά καινούργιου φορητού υπολογιστή. Το μέτρο έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τους μαθητές αφού πέραν του 85% είχαν εκμεταλλευτεί την εν λόγω επιχορήγηση. Σύμφωνα με την περσινή διαδικασία, οι μαθητές μπορούσαν να αγοράσουν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με συγκεκριμένα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, και αφού παρέδιδαν το τιμολόγιο με την σχετική αίτηση και τις απαραίτητες βεβαιώσεις, εκδιδόταν η επιχορήγηση σε μορφή επιταγής στο όνομα του κηδεμόνα του δικαιούχου μαθητή.

Για την φετινή σχολική χρονιά το Υπουργείο Παιδείας έχει ετοιμάσει σχετική πρόταση που θα σταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο αναμένετε να την εγκρίνει. Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας Πολίτης, η επιχορήγηση αλλά και η διαδικασία αναμένετε να είναι ι ίδια με την περσινή. Πέρσι οι αιτήσεις ξεκίνησαν αρχές Ιανουαρίου ενώ φέτος αναμένετε να ξεκινήσουν νωρίτερα, δηλαδή στα μέσα Νοεμβρίου. Μετά την έγκρισή του σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένετε να σταλεί επιστολή σε όλους τους μαθητές που να εξηγεί τις βασικές πτυχές του σχεδίου παραχώρησης της χορηγίας, τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν, τόσο από τους κηδεμόνες όσο και από τον προμηθευτή πώλησης, όπως επίσης και βεβαίωση ότι φοιτούν στη Β’ τάξη δημόσιου Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010.

Tags: No tags

Comments are closed.