Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσουν τα πιο κάτω βραβεία για εκδόσεις του έτους 2009:

  • Ποίηση – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα
  • Μυθιστόρημα – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα
  • Διήγημα – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα
  • Δοκίμιο (για τη φιλολογία, την τέχνη, την αισθητική, την επιστήμη, την ηθική, την πολιτική, την κοινωνία ή τη φιλοσοφία) / Μελέτη (για τη λογοτεχνία ή τις τέχνες) – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα
  • Χρονικό / Μαρτυρία (για πολιτικά, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά συμβάντα) – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα
  • Μελέτη για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Κύπρου από μη Κύπριο συγγραφέα (το έργο θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα) – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα (απονέμεται κάθε τρία χρόνια)
  • Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Λογοτέχνη – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα
  • Λογοτεχνικό Έργο στην Κυπριακή Διάλεκτο – Βραβείο €5000 με τιμητικό δίπλωμα (απονέμεται κάθε τρία χρόνια)

Υποψήφια για βράβευση θα θεωρηθούν όσα βιβλία έχουν εκδοθεί καθ’όλη την διάρκεια του έτους 2009 και τα οποία θα έχουν κατατεθεί στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι τις 29/1 του έτους 2010. Υποψήφια θα θεωρηθούν, επίσης, έργα που είναι γραμμένα στην πανελλήνια δημοτική (εκτός από την Κατηγορία 8), που δεν έχουν παρουσιαστεί προηγουμένως ως αυτοτελείς εκδόσεις και των οποίων ο συγγραφέας είναι Κύπριος στην καταγωγή ή Κύπριος πολίτης (εκτός από την κατηγορία 6).

Εξαιρούνται έργα των οποίων οι συγγραφείς έχουν τιμηθεί με το Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών, καθώς και έργα των μελών της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων, από όλες τις κατηγορίες των Κρατικών Βραβείων. Δεν θεωρούνται, επίσης, υποψήφια για βράβευση σε καμία Κατηγορία έργα, των οποίων οι συγγραφείς κατά τη χρονολογία έκδοσης είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών).

Μετά τον καταρτισμό του καταλόγου, για περίοδο δύο εβδομάδων (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα), οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες τον κατάλογο των υποψήφιων έργων για εκδόσεις του έτους 2009 και να υποβάλουν ένσταση, εάν διαπιστώσουν ότι έργο τους δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν. Μετά τη λήξη της περιόδου των δύο εβδομάδων και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων, ο κατάλογος θα θεωρηθεί τελικός και θα παραδοθεί στα μέλη των Κριτικών Επιτροπών Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας προς εξέταση.

Tags: No tags

Comments are closed.