Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Microsoft

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η εταιρεία Microsoft προχώρησαν σε υπογραφή Συμφωνίας για υλοποίηση του Προγράμματος «Συνεργάτες στη μάθηση» με στόχο την περαιτέρω προώθηση της χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα δημόσια σχολεία της Κύπρου.

Στόχος της συνεργασίας, η οποία αφορά μόνο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων στη διαδικασία της μάθησης μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας ενός σύγχρονου καινοτόμου σχολείου, στο οποίο διδάσκουν καινοτόμοι εκπαιδευτικοί σε πρωτοπόρους μαθητές.

Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, μέσα από το Πρόγραμμα, θα εξευρεθούν πρακτικοί τρόποι για να εισαχθούν και να αξιοποιηθούν οι διάφορες εξεζητημένες τεχνολογίες στα δημόσια σχολεία και να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί για το πώς και με ποιο επιθυμητό αποτέλεσμα θα χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους και τα συγκεκριμένα μέσα.
Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

  • Να διερευνηθούν και να γίνουν κατανοητά τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τεχνολογικά εργαλεία
  • Να προσφερθούν ευκαιρίες επαφής και κατάρτισης των εκπαιδευτικών με δημιουργικά εργαλεία και εφαρμογές
  • Να τονωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών γύρω από σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα με τη χρήση της Τεχνολογίας
  • Να βελτιωθεί το κλίμα των σχολικών χώρων με το να προσφερθεί στους μαθητές τεχνολογία που θα είναι πρωτόγνωρη ακόμη και για τους ίδιους.
  • Να διευκολυνθεί η επαφή και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων και μαθητών.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν 112 χώρες και από το 2003 που ξεκίνησε έχουν επωφεληθεί πάνω από 170 εκατομμύρια μαθητές και 7 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί.

Tags: No tags

Comments are closed.