Πέραν των 20.000 οι Άνεργοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2009, ανερχόταν στα 17.263 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2009 σημείωσε άνοδο 2,0% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έφτασε τα 20.283 πρόσωπα. Όπως υποστήριξε η Στατιστική Υπηρεσία, η τάση της εγγεγραμμένης ανεργίας που έδειχνε μια σταθεροποίηση την περίοδο Μαϊου – Ιουλίου, παρουσιάζεται ανοδική το τελευταίο τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2008 σημειώθηκε αύξηση 7.280 προσώπων ή 72,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (αύξηση 2.067 ανέργων), του εμπορίου (αύξηση 1.169), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση 763), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 757), της μεταποίησης (αύξηση 590) , της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 513) καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 745 ανέργων.

Tags: No tags

Comments are closed.