Αναγνώριση Εξ Αποστάσεως Τίτλων Σπουδών

Σε συνεδρίαση του το ΚΥΣΑΤΣ την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε την υπό όρους αναγνώριση των εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών γνωστών ως “workbased learning studies”. Το Συμβούλιο εξέτασε το θέμα σε ευρύτερη βάση το οποίο είχε προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες με τους συγκεκριμένους τίτλους που παρέχει το Πανεπιστήμιο Μiddlesex της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου η αναγνώριση των εν λόγων τίτλων όλων των πανεπιστημίων θα είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση των εξής όρων:

  • το αντικείμενο σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής πρέπει να έχει σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του
  • για να αρχίσει το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να έχει εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας τουλάχιστον πέντε χρόνια
  • από την εργασιακή του εμπειρία θα του πιστώνεται μέχρι και 30% των μονάδων του συνόλου του πτυχίου του
  • ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθεί μαθήματα πάνω στο αντικείμενό του για τα οποία θα του πιστώνεται μέχρι και το 50% των μονάδων
  • το 20% των μονάδων θα πιστώνεται από τη διατριβή και τα μαθήματα έρευνας του φοιτητή.
Tags: No tags

Comments are closed.