Αύξηση Ανεργίας κατά 73%

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2009, ανερχόταν στα 20.892 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο 2009 σημείωσε άνοδο 1,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έφτασε τα 20.623 πρόσωπα. Την περίοδο Μαϊου – Ιουλίου η τάση της εγγεγραμμένης ανεργίας έδειχνε μια σταθεροποίηση, αλλά το τελευταίο τετράμηνο Αυγούστου – Νοεμβρίου παρουσιάζει μία ανοδική πορεία.

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2008 σημειώθηκε αύξηση 8.819 προσώπων ή 73,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (αύξηση 2.087 ανέργων), του εμπορίου (αύξηση 1.404), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 1.322), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 885), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση 798), της μεταποίησης (αύξηση 677), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 735 ανέργων.

Tags: No tags

Comments are closed.