Εξετάσεις για Υποτροφίες Fulbright

Η Επιτροπή Υποτροφιών Fulbright με ανακοίνωση της αναφέρει ποιες εξετάσεις απαιτούνται για υποτροφίες πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Φοιτητές που προτίθενται να αρχίσουν σπουδές για την απόκτηση τίτλου Βachelor το Φθινόπωρο του 2011, πριν αποταθούν για υποτροφία το Καλοκαίρι του 2010 πρέπει να καθίσουν τις ακόλουθες εξετάσεις:

  • SΑΤ Reasoning.
  • ΤΟΕFLή ΙΕLΤS (συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών που φοιτούν ή φοίτησαν σε Αγγλόφωνο σχολείο).
  • Τρία θέματα από τα SΑΤ Subject Τests. Οι υποψήφιοι αιτητές έχουν το δικαίωμα, εάν επιθυμούν, να καθήσουν τις εξετάσεις αυτές μετά που θα τους παραχωρηθεί η υποτροφία.

Φοιτητές που προτίθενται να αρχίσουν σπουδές για την απόκτηση τίτλου Μaster το Φθινόπωρο του 2010 πρέπει να παρακαθίσουν τις ακόλουθες εξετάσεις πριν αποταθούν για υποτροφία το Καλοκαίρι του 2010:

  • GΜΑΤ ή GRΕ ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσουν.
  • ΤΟΕFLή ΙΕLΤS(συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών που φοιτούν ή φοίτησαν σε Αγγλόφωνο σχολείο).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια των υποτροφιών και των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών και διαδικασίας εγγραφής, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής ή στο τηλ. 22669757.

Tags: No tags

Comments are closed.