Αιτήσεις για τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας

Μετά από αίτημα του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Χρήστου Στυλιανίδη, ο υπουργός Εμπορίου, Αντώνης Πασχαλίδης, κατέθεσε στη Βουλή στοιχεία που αφορούσαν τα σχέδια νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα λοιπών με τα στοιχεία μέχρι σήμερα επωφελήθηκαν από τα σχέδια 114 δικαιούχοι, 62 νέοι και 52 γυναίκες, στους οποίους δόθηκε από το κράτος συνολική χορηγία ύψους 925 χιλιάδων ευρώ. Να αναφέρουμε ότι για την περίοδο 2007-2013 για το κάθε Σχέδιο θα διατεθούν 5 εκατ. ευρώ για το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και 6 εκατ. για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για το σχέδιο Νεανική Επιχειρηματικότητα υποβλήθηκαν 184 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 121 και θα λάβουν συνολικά 4.3 εκ ευρώ. Για το σχέδιο Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από τις 149 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο σχέδιο εγκρίθηκαν οι 89, οι οποίες θα λάβουν 3.1 εκατ. ευρώ. Στις 6 Νοεμβρίου 2009 έγινε η δεύτερη προκήρυξη των εν λόγω σχεδίων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 1 Μαρτίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες για το:

Tags: No tags

Comments are closed.