Υποτροφίες Επιστήμης & Τεχνολογίας της Κίνας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ότι έχει προκηρυχτεί η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Υποτροφιών Επιστήμης & Τεχνολογίας της Κίνας (Science and Technology Fellowship Programme China, STF2 China). Το εν λόγω Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε πιλοτική φάση στα πλαίσια μιας κοινής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η προώθηση της κινητικότητας Ευρωπαίων Ερευνητών προς τον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της Κίνας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν πολίτες των 27 Χωρών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου με ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων, ή κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν γνώσεις κινέζικης γλώσσας. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν μια πρόταση ερευνητικού έργου το οποίο θα εκπονηθεί στην Κίνα και θα πρέπει να έχουν την στήριξη ενός Οργανισμού από την Ε.Ε. καθώς και του Φορέα που θα τον / την φιλοξενήσει στην Κίνα.

Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους τους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς τομείς. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Ιανουαρίου 2010 και ώρα 16:00 (ώρα Πεκίνου).Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος και τις αιτήσεις και διαδικασίες συμμετοχής θα βρείτε εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.