Καλοκαιρινά Σχολεία Ερευνητικής Δικτύωσης

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε καλοκαιρινά σχολεία στα πλαίσια του Προγράμματος Ερευνητικής Δικτύωσης (Research Networking Programme) με θέμα «Quantitative Methods in Social Sciences 2 (QMSS 2)», το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού European Science Foundation (ESF).

Τα τέσσερα καλοκαιρινά σχολεία για το 2010 παρουσιάζονται ως εξής:

  • Πρώτο Καλοκαιρινό Σχολείο με θέμα «Advanced Methods for the Analysis of Complex Event History Data», Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 27 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2010, Χώρος: Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Καλοκαιρινό Σχολείο με θέμα «Methodological Aspects of the Use of Composite Scores in Cross-Cultural Research», Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 1-8 Σεπτεμβρίου 2010, Χώρος: Βιέννη, Αυστρία
  • Τρίτο Καλοκαιρινό Σχολείο με θέμα «Understanding Survey Quality», Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 13-20 Αυγούστου 2010, Χώρος: Ελβετία
  • Τέταρτο Καλοκαιρινό Σχολείο με θέμα «Summer School in R», Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 1-7 Σεπτεμβρίου 2010, Χώρος: Βουκουρέστι, Ρουμανία

Η Πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους Διδάκτορες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξασφάλισης του σχετικού τίτλου ή και κατόχους Διδακτορικού οι οποίοι έχουν αποκτήσει πρόσφατα τον τίτλο και βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους και ασχολούνται με σχετικό ερευνητικό πεδίο. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει τεθεί η 25η Ιανουαρίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αλλά και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου qmss2@manchester.ac.uk.

Tags: No tags

Comments are closed.