Επίδομα και Φέτος για Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ενώ την περσινή χρονιά  το επίδομα για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου ήταν €400, φέτος θα περιοριστεί στα €300 σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι λόγοι της απόφασης αυτή είναι προφανώς η παρούσα οικονομική κρίση αλλά και η μείωση των τιμών στην αγορά των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Όπως και την περσινή χρονιά έτσι και φέτος δικαιούχοι του εν λόγω σχεδίου είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2009-2010 στη Β’ τάξη των δημοσίων Γυμνασίων και ανέρχονται περίπου στους 8400. Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό, απόφαση που τους βρίσκει παραπονεμένους. Από πλευρά του Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας.
 
Αναφορικά με τους δικαιούχους του σχεδίου, σύντομα θα ενημερωθούν για τις πρόνοιες του σχεδίου για παραχώρησης της χορηγίας.

Tags: No tags

Comments are closed.