Η Δημοσιογραφία στα Σχολεία

Συνάντησαν είχαν ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Δημητρίου και η Ένωση Συντακτών Κύπρου, η οποία επέδωσε στον Υπουργό μνημόνιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν οι θέσεις της για το μάθημα της Δημοσιογραφίας. Να αναφέρουμε ότι το εν λόγω μάθημα συμπεριλαμβάνετε στην Β’ Λυκείου.

Σύμφωνα λοιπών με το μνημόνιο, η Ένωση αιτείτε όπως το μάθημα της Δημοσιογραφίας διδάσκεται από προσοντούχους δημοσιογράφους και όχι φιλολόγους, όπως γίνεται σήμερα. Η Ένωση Συντακτών υποστήριξε ότι ο Υπουργός άκουσε με ενδιαφέρων τις θέσεις της και εισηγήθηκε να συζητηθεί το θέμα με λειτουργούς του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου και εκπροσώπους της Ένωσης.

Tags: No tags

Comments are closed.