Με Αυξητική Τάση η Ανεργία το 2009

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2009, ανήλθε στα 21.530 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2009 σημείωσε μείωση 2,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έφτασε τα 19.745 πρόσωπα. Η ανοδική τάση της ανεργίας των τελευταίων μήνων, τώρα δείχνει σημεία σταθεροποίησης.

Εν σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2008 σημειώθηκε αύξηση 7.361 προσώπων ή 52,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (αύξηση 1.864 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 1.283), του εμπορίου (αύξηση 1.016), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 956), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση 639), της μεταποίησης (αύξηση 553), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 371 ανέργων.

Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων για ολόκληρο το 2009 ανήλθε σε 17.505 άτομα σε σύγκριση με 11.541 για το 2008, ή αύξηση 51,7%. Η αύξηση σημειώθηκε κυρίως στους τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Tags: No tags

Comments are closed.