Υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) που ιδρύθηκε από τα κράτη – μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφέρει προγράμματα σπουδών που δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο πολίτες των κρατών μελών του. Ως εκ τούτου με την ομόφωνη επικύρωση της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του ΕΠΙ στις 9 Ιουνίου 2005, το Ινστιτούτο άρχισε να δέχεται αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποτροφία για διδακτορικό σπουδές στο ΕΠΙ με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΠΙ αλλά και με τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα τηλέφωνα 22 800616 και 22 800617.

Tags: No tags

Comments are closed.