Υποτροφία Εξειδίκευσης στην Πλαστική Χειρουργική

Ο Διεθνής Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ευρώπης, στα πλαίσια του Προγράμματος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού και της αποστολής του για έμπνευση δράσης και δημιουργίας ευκαιριών για βελτίωση της ζωής των γυναικών, ανακοινώνει τη χορηγία υποτροφίας του Ιδρύματος Dr Susanne Noël, για το έτος 2010-11 για εξειδίκευση γυναίκας ιατρού στον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Διεθνή Σοροπτιμιστικό όμιλο Λευκωσίας – Κύπρου στο τηλέφωνο 99576114 και στο email: aaslanides@cytanet.com.cy

Tags: No tags

Comments are closed.