Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Μέριμνας με ανακοίνωση της ενημερώνει την προκήρυξη θέσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2010. Λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου  Κύπρου είναι η Πέμπτη 15 Απριλίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22894059.

Για όλα τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις διαθέσιμες θέσεις προτρέξτε εδώ.
Για το έντυπο αίτησης προτρέξτε εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.