Αιτήσεις Για Στρατιωτικές Σχολές

Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες εξετάσεις 2010 του μηχανογραφικού συστήματος  της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας οι υποψήφιοι για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιημένο φωτοαντίτυπο κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως ιθαγένεια η κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
  • Βεβαίωση Λειτουργού Μετανάστευσης, για όσους γεννήθηκαν στο εξωτερικό ή ο πατέρας δεν είναι Κύπριος, ότι κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα.
  • Πρωτότυπο φύλλου μητρώου για εκείνους που υπηρετούν στην ΕΦ ή Πιστοποιητικού Τύπου «Α» για εκείνους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  • Πρωτότυπο πρόσφατου ποινικού μητρώου από την Αστυνομία, με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός, ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον του υποψηφίου.

 

*Τα πιστοποιητικά μπορούν να υποβάλλονται στο υπουργείο Άμυνας το αργότερο μέχρι τις 12 Μαρτίου 2010 
 

Tags: No tags

Comments are closed.