Μέχρι Την Παρασκευή Για Το Φοιτητικό Πακέτο

Παράταση μιας εβδομάδας αποφασίστηκε ώστε οι δικαιούχοι φοιτητές να υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα μέτρα που περιλαμβάνονται φοιτητικό πακέτο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, δίνεται παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών του κρατικού πακέτου, μέχρι και την Παρασκευή 5 Μαρτίου και ώρα 1:00μ.μ.
Οι δικαιούχοι φοιτητές των μέτρων στήριξης, τα οποία αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση, την αγορά βιβλίων, αλλά και την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, και οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν κάποια δικαιολογητικά που τους έχουν ζητηθεί από το ακαδημαϊκό ίδρυμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ξεκάθαρα ότι η ΥΣΦΜ, δεν θα δέχεται επιπρόσθετα δικαιολογητικά μετά τις 5 Μαρτίου.

Tags: No tags

Comments are closed.