Υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη

Το Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Α.Κ. Λεβέντη ανακοινώνει τη  χορήγηση υποτροφίας «Εις Μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη» από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα τη μελέτη της Ύστερης Αρχαιότητας στην Κύπρο.

Το Ίδρυμα Λεβέντη προσφέρει στον/στην κάτοχο της υποτροφίας το ποσό των 10,000 ευρώ ετησίως και για τρία συνεχή ακαδημαϊκά έτη, ενώ το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον/την απαλλάσσει από τα δίδακτρα φοίτησης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο/η κάτοχος της υποτροφίας προβλέπεται να ενταχθεί ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι ιστορικού, αρχαιολογικού, θεολογικού ή φιλολογικού περιεχομένου. Πλην της ελληνικής, το Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και στην αγγλική γλώσσα.

Στα ωφελήματα του/της υποτρόφου συμπεριλαμβάνεται και ποσό €3.000, ειδικό χορήγημα του Ιδρύματος Λεβέντη προς τη Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου για αγορά βιβλίων σχετικών με το ειδικό θέμα της υποτροφίας. Τα βιβλία θα αποτελούν περιουσία του ΑΠΚΥ.

Ο/η υποψήφιος καλείται να υποβάλει ταχυδρομικά αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (μέχρι 1.000 λέξεις) και δύο συστατικές επιστολές στη διεύθυνση:

Για την Υποτροφία Λεβέντη
Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  
Τ.Θ. 24801, 1304
Λευκωσία, Κύπρος

Η περίοδος των αιτήσεων, αποκλειστικά για την υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη, είναι από 1ης Μαρτίου μέχρι και τις 30 Απριλίου 2010.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον Δρα Γιώργο Δεληγιαννάκη, Λέκτορα, Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου g.deligiannakis@ouc.ac.cy

Tags: No tags

Comments are closed.