Πρακτικές Δυσκολίες Για Ειρηνική Συμβίωση

Το 93,4% των εκπαιδευτικών θεωρούν σημαντική την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, όπως αυτή περιγράφεται στον υπό έμφαση στόχο της σχολικής χρονιάς. Πιστεύουν ωστόσο ότι ο στόχος έχει δυσκολίες στην πρακτική του εφαρμογή. Αυτό κατέδειξε πρόσφατη έρευνα που έγινε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή Μιχαλίνου Ζεμπύλα, η οποία είχε στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και της συναισθηματικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών για τη συμφιλίωση και την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ημερίδας/συνεδρίου που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ε/Κ και Τ/Κ με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Προκλήσεις και Προοπτικές». Παρουσιάζοντας την έρευνα, ο κ. Ζεμπύλας εξήγησε ότι αυτή διενεργήθηκε με συνδυασμό, τόσο ποσοτικής μεθοδολογίας, όσο και ποιοτικής μεθοδολογίας, και πως τα πορίσματα έδειξαν ότι:

  •  93,4% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι είναι σημαντική η καλλιέργεια της ειρηνικής συμβίωσης
  • 97% πιστεύουν ότι ο στόχος έχει δυσκολίες στην πρακτική του εφαρμο
  •  23,8% διαφωνούν με το στόχο της ειρηνικής συμβίωσης
  •  20,2% πιστεύουν ότι ο στόχος δεν είναι εφικτό
  •  85,2%, πιστεύουν ότι ο στόχος συμβάλλει στην επίλυση του πολιτικού προβλήματος
  • 55,4% δε νιώθουν έτοιμοι να προωθήσουν τη συμφιλίωση
  • 64,3% δεν είναι σίγουροι αν είναι εφικτή η συμφιλίωση
  • Μόνο 7,7% νιώθουν έτοιμοι να προωθήσουν τη συμφιλίωση.

 

Tags: No tags

Comments are closed.