Με Βούλα Το Δικαίωμα Στην Έκφραση Γνώμης

Διασφαλίζεται μέσω της Βουλής η άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης της γνώμης των εκπαιδευτικών. Σχετική τροποποίηση του Νόμου ενέκρινε πρόσφατα η Ολομέλεια της Βουλής. Με το νομοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 51, που αναφέρεται στην ελευθερία έκφρασης γνώμης των εκπαιδευτικών, και διαγράφεται το εδάφιο (2) αυτού, το οποίο ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν οποιαδήποτε ύλη η οποία αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής. Στο άρθρο αναφέρεται πλέον ότι «οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί είναι ελεύθεροι να εκφράζουν είτε κατ’ ιδίαν είτε δημόσια με ομιλίες, διαλέξεις, ανακοινώσεις, μελέτες ή άρθρα τους, και κάθε άλλη άποψη της δημόσιας ανάγονται στην επιστήμη, την τέχνη και τη θρησκεία ή πάνω σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος».

Tags: No tags

Comments are closed.