Αφυπηρέτηση Στο 63ο Για Καθηγητές

Το θέμα της προαιρετικής επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των καθηγητών στο 63ο έτος της ηλικίας εξέτασαν σε χθεσινή κοινή τους συνεδρία οι κοινοβουλευτικές επιτροπές Παιδείας και Οικονομικών. Οι δύο Επιτροπές αποφάσισαν ότι θα συνέλθουν εκ νέου σε 15 μέρες για να εξετάσουν το θέμα, αφού διεξαχθεί ο διάλογος για το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Τορναρίτη, Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, οι 26 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ έχουν όρια αφυπηρέτησης από το 61ο στο 70ο τονίζοντας ότι η Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ζήτησε τον κατάλογο διοριστέων και ανέφερε ότι υπάρχουν εγγεγραμμένοι πέραν των 30.000 υποψηφίων για εργοδότηση, εκ των οποίων οι πλείστοι δεν θα εργοδοτηθούν ποτέ. Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε επίσης ότι η αφυπηρέτηση στο 63ο περιλαμβάνεται στο πακέτο προτάσεων του Υπουργού Οικονομικών. Απ’ την πλευρά της η Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Ελένη Σεμελίδου ανέφερε ότι η θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι γνωστή, εκφράζοντας ευαρέσκεια επειδή η αφυπηρέτηση στο 63ο περιλαμβάνεται στα μέτρα που θα εισηγηθεί ο Υπουργός Οικονομικών. «Εντός τριών εβδομάδων αναμένουμε την τελική θέση της Κυβέρνησης», ανέφερε.

Tags: No tags

Comments are closed.