9.000 Αιτήσεις στα ΚΣΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των μαθητών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανέρχονται στις 9.036. Αναλυτικά, 8.351 αιτήσεις υποβλήθηκαν από μαθητές που φοιτούν σε δημόσια Λύκεια και Τεχνικές Σχολές και οι υπόλοιπες 685 σε απόφοιτους παλαιότερων ετών ή και τελειόφοιτους ιδιωτικών σχολείων. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ετοιμάσει τα προσωπικά δελτία κάθε υποψηφίου ώστε να ενημερωθούν για τα εξεταστικά κέντρα και τα εξεταζόμενα μαθήματα.
 

Tags: No tags

Comments are closed.