Θέσεις Βοηθών Διευθυντών

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή για πλήρωση:

  • Δύο θέσεων βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/ Οικονομικά.
  •  Επτά θέσεων βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/ Οικονομικά.
  • Πέντε θέσεων βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/ Πρακτικές Γνώσεις/ Τεχνολογία.
  • Δύο θέσεων βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/ Πρακτικές Γνώσεις/ Τεχνολογία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

Tags: No tags

Comments are closed.