Απολύθηκαν Δύο Ανεπαρκείς Καθηγητές

Καθηγητές οι οποίοι κρίθηκαν ανεπαρκείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, βρέθηκαν εκτός εκπαίδευσης μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Της απόφασης της ΕΕΥ προηγήθηκε εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» πρόκειται για έναν καθηγητή και μια καθηγήτρια της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι αξιωματούχος της ΟΕΛΜΕΚ αρκέστηκε να πει ότι στους επηρεαζόμενους επιβλήθηκε η ποινή της απόλυσης ή της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (στη δεύτερη περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν χάνει τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα). Να σημειωθεί ότι ενώπιον της ΕΕΥ βρίσκονται και άλλες περιπτώσεις ανεπαρκών εκπαιδευτικών, αλλά εκκρεμεί η λήψη αποφάσεων.

Tags: No tags

Comments are closed.