Εμπλουτίζονται οι Σχολικές Βιβλιοθήκες

Ποσό ύψους €88.800 θα διατεθεί για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί στα σχολεία ανάλογα με τον αριθμό μαθητών που φοιτούν. Με βάση εγκύκλιο του Yπουργείου Παιδείας, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και παροχή αυτονομίας στις σχολικές μονάδες με απώτερο σκοπό την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση του κάθε σχολείου ξεχωριστά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», οι διευθυντές των Δημοτικών, αφού συζητήσουν το θέμα με τους διδασκαλικούς συλλόγους και λάβουν υπόψη τις ανάγκες των σχολείων τους, το ποσό που τους αναλογεί και τους καταλόγους των εγκεκριμένων βιβλίων, καλούνται να υποβάλουν στην οικεία Σχολική Εφορεία λίστα με τα βιβλία που επιθυμούν. Οι Εφορείες από την πλευρά τους, θα πρέπει να προβούν στην αγορά των βιβλίων ακολουθώντας τις νενομισμένες περί προσφορών διαδικασίας. Σημειώνεται ότι οι κατάλογοι με τα εγκεκριμένα βιβλία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Tags: No tags

Comments are closed.