Μαθήματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας

Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας προς αιτητές ασύλου, δικαιούχους διεθνούς προστασίας και υπηκόους τρίτων χωρών, προσφέρει το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου- ΠΕΟ σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα προγράμματα, παρέχονται στο πλαίσιο της υλοποίησης τριών δράσεων που ανέλαβε το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, από τις οποίες οι δυο συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και η μια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης.

Tags: No tags

Comments are closed.